• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET

  Các món Vịt

  Các Món Vịt: 470.000Đ

  1. Vịt Tiềm Ngũ Quả
  2. Vịt Tiềm Hạt Sen Tứ Xuyên
  3. Vịt Tiềm Nấm Đông Cô
  4. Vịt Tiềm Thuốc Bắc
  5. Vịt Quay Hoàng Đế + bánh mì
  6. Vịt Nấu Cam + bánh mì
  7. Vịt Nấu Chao
  8. Vịt Nấu Tiêu Xanh + bánh mì
  9. Vịt Quay Bắc Kinh + Bánh Mì
  10. Vịt Quay Tứ Xuyên