• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET

  Các món Cơm

  Các Món Cơm: 380.000Đ

  1. Cơm Chiên Hạt Sen
  2. Cơm Chiên Bảy Ba
  3. Cơm Gà Xé Tháp Mười
  4. Cơm Chiên Dương Châu
  5. Cơm Chiên Cá Mặn
  6. Cơm Chiên Gà Xé
  7. Cơm Chiên Hột Gà