• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET

  Các Món Cá: 420.000Đ

  1. Cá Chẽm Hấp Hồng Kông
  2. Cá Chẽm Sốt Chua Ngọt
  3. Cá Chẽm Sốt Xí Muội
  4. Cá Chẽm Hấp Lá Quế
  5. Cá Chép Um Ớt Xanh

  Thực Đơn Cùng Loại

  Các Món Cá Bống Mú: 570.000Đ

  1. Cá Bống Mú Chưng Tương

  2. Cá Bống Mú Hấp Hành + Gừng

  3. Cá Bống Mú Hấp Hongkong

  4. Cá Bống Mú Hấp Kì Lân

  5. Cá Bống Mú Hấp Lá Quế

  6. Cá Bống Mú Hấp Nấm Đông Cô

  7. Cá Bống Mú Hấp Tam Tơ Quảng Đông

  8. Cá Bống Mú Hấp Xì Dầu

  9. Cá Bống Mú Hấp XO

  10. Cá Bớp Nướng Muối Ớt

  Các Món Cá Đặc Biệt: Theo Thời Giá

  1. Cá Tầm Nấu Măng Chua

  2. Cá Tầm Nướng Muối Ớt

  3. Cá Bò Da Nướng Muối Ớt

  4. Cá Chình Nướng Mọi

  5. Cá Chình Nướng Muối Ớt

  Các Món Cá: 400.000Đ

  1. Cá Chẽm Hấp Hồng Kông

  2. Cá Chẽm Hấp Lá Quế

  3. Cá Chẽm Sốt Chua Ngọt

  4. Cá Chẽm Sốt Xí Muội

  5. Cá Chép Um Ớt Xanh