• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET

  Các món Cá

  Các Món Cá Bóng Mú: Theo Thời Giá

  1. Cá Bống Mú Hấp Hongkong
  2. Cá Bống Mú Hấp Kì Lân
  3. Cá Bống Mú Hấp XO
  4. Cá Bống Mú Hấp Nấm Đông Cô
  5. Cá Bống Mú Hấp Hành + Gừng
  6. Cá Bống Mú Hấp Xì Dầu
  7. Cá Bống Mú Hấp Lá Quế
  8. Cá Bống Mú Hấp Tam Tơ Quảng Đông
  9. Cá Bống Mú Chưng Tương

  Các Món Cá Đặc Biệt: Theo Thời Giá

  1. Cá Chình Nướng Muối Ớt
  2. Cá Chình Nướng Mọi
  3. Cá Tầm Nướng Muối Ớt
  4. Cá Bớp Nướng Muối Ớt
  5. Cá Tầm Nấu Măng Chua
  6. Cá Bò Da Nướng Muối Ớt

  Các Món Cá Lóc: 300.000Đ

  1. Cá Lóc Chiên Xù + Bánh Tráng
  2. Cá Lóc Nhồi Thịt Sốt Me
  3. Cá Lóc Quay + Bánh Tráng
  4. Cá Lóc Hấp Dừa + Bánh Tráng
  5. Cá Lóc Hấp Bầu + Bánh Tráng
  6. Cá Lóc Nướng Trui + Bánh Tráng

  Các Món Cá: 300.000Đ

  1. Cá Tai Tượng Sốt Chua Ngọt
  2. Cá Tai Tượng Chưng Tương
  3. Cá Tai Tượng Chiên Xù
  4. Cá Tai Tượng Sốt Cam
  5. Cá Tai Tượng Sốt Chanh Dây
  6. Cá Diêu Hồng Sốt Chua Ngọt
  7. Cá Diêu Hồng Lúc Lắc
  8. Cá Diêu Hồng Hấp HongKong
  9. Cá Diêu Hồng Hấp Xì Dầu
  10. Cá Diêu Hồng Sốt Cam
  11. Cá Diêu Hồng Nướng Giấy Bạc

  Các Món Cá: 420.000Đ

  1. Cá Chẽm Hấp Hồng Kông
  2. Cá Chẽm Sốt Chua Ngọt
  3. Cá Chẽm Sốt Xí Muội
  4. Cá Chẽm Hấp Lá Quế
  5. Cá Chép Um Ớt Xanh