• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET

  Các món Cá

  Các Món Cá Bống Mú: 570.000Đ

  1. Cá Bống Mú Chưng Tương

  2. Cá Bống Mú Hấp Hành + Gừng

  3. Cá Bống Mú Hấp Hongkong

  4. Cá Bống Mú Hấp Kì Lân

  5. Cá Bống Mú Hấp Lá Quế

  6. Cá Bống Mú Hấp Nấm Đông Cô

  7. Cá Bống Mú Hấp Tam Tơ Quảng Đông

  8. Cá Bống Mú Hấp Xì Dầu

  9. Cá Bống Mú Hấp XO

  10. Cá Bớp Nướng Muối Ớt

  Các Món Cá Đặc Biệt: Theo Thời Giá

  1. Cá Tầm Nấu Măng Chua

  2. Cá Tầm Nướng Muối Ớt

  3. Cá Bò Da Nướng Muối Ớt

  4. Cá Chình Nướng Mọi

  5. Cá Chình Nướng Muối Ớt

  Các Món Cá: 400.000Đ

  1. Cá Chẽm Hấp Hồng Kông

  2. Cá Chẽm Hấp Lá Quế

  3. Cá Chẽm Sốt Chua Ngọt

  4. Cá Chẽm Sốt Xí Muội

  5. Cá Chép Um Ớt Xanh

  Các Món Cá: 300.000Đ

  1. Cá Diêu Hồng Hấp HongKong

  2. Cá Diêu Hồng Hấp Xì Dầu

  3. Cá Diêu Hồng Lúc Lắc

  4. Cá Diêu Hồng Nướng Giấy Bạc

  5. Cá Diêu Hồng Sốt Cam

  6. Cá Diêu Hồng Sốt Chua Ngọt

  7. Cá Lóc Chiên Xù + Bánh Tráng

  8. Cá Lóc Hấp Bầu + Bánh Tráng

  9. Cá Lóc Hấp Dừa + Bánh Tráng

  10.  Cá Lóc Nhồi Thịt Sốt Me

  11.  Cá Lóc Nướng Trui + Bánh Tráng

  12.  Cá Lóc Quay + Bánh Tráng

  13.  Cá Tai Tượng Chiên Xù

  14.  Cá Tai Tượng Chưng Tương

  15.  Cá Tai Tượng Sốt Cam

  16.  Cá Tai Tượng Sốt Chanh Dây

  17.  Cá Tai Tượng Sốt Chua Ngọt