• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET
  Các món Cá
  Các món Cá

  Các Món Cá: 300.000Đ

  1. Cá Diêu Hồng Hấp HongKong

  2. Cá Diêu Hồng Hấp Xì Dầu

  3. Cá Diêu Hồng Lúc Lắc

  4. Cá Diêu Hồng Nướng Giấy Bạc

  5. Cá Diêu Hồng Sốt Cam

  6. Cá Diêu Hồng Sốt Chua Ngọt

  7. Cá Lóc Chiên Xù + Bánh Tráng

  8. Cá Lóc Hấp Bầu + Bánh Tráng

  9. Cá Lóc Hấp Dừa + Bánh Tráng

  10.  Cá Lóc Nhồi Thịt Sốt Me

  11.  Cá Lóc Nướng Trui + Bánh Tráng

  12.  Cá Lóc Quay + Bánh Tráng

  13.  Cá Tai Tượng Chiên Xù

  14.  Cá Tai Tượng Chưng Tương

  15.  Cá Tai Tượng Sốt Cam

  16.  Cá Tai Tượng Sốt Chanh Dây

  17.  Cá Tai Tượng Sốt Chua Ngọt

  1. Cá Diêu Hồng Hấp HongKong

  2. Cá Diêu Hồng Hấp Xì Dầu

  3. Cá Diêu Hồng Lúc Lắc

  4. Cá Diêu Hồng Nướng Giấy Bạc

  5. Cá Diêu Hồng Sốt Cam

  6. Cá Diêu Hồng Sốt Chua Ngọt

  7. Cá Lóc Chiên Xù + Bánh Tráng

  8. Cá Lóc Hấp Bầu + Bánh Tráng

  9. Cá Lóc Hấp Dừa + Bánh Tráng

  10. Cá Lóc Nhồi Thịt Sốt Me

  11. Cá Lóc Nướng Trui + Bánh Tráng

  12. Cá Lóc Quay + Bánh Tráng

  13. Cá Tai Tượng Chiên Xù

  14. Cá Tai Tượng Chưng Tương

  15. Cá Tai Tượng Sốt Cam

  16. Cá Tai Tượng Sốt Chanh Dây

  17. Cá Tai Tượng Sốt Chua Ngọt

  Thực Đơn Cùng Loại