• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET

  Các món Bồ Câu và chim Cút

  Các Món Bồ Câu Đặc Biệt: 620.000Đ

  1. Bồ Câu Tiềm Hạt Sen
  2. Bồ Câu Tiềm Nấm Hương
  3. Cháo Bồ Câu Đậu Xanh

  Các Món Bồ Câu: 620.000Đ

  1. Bồ Câu Xây Tổ Uyên Ương
  2. Bồ Câu Quay + Bánh Bao
  3. Bồ Câu Rô Ti Nước Dừa
  4. Bồ Câu Nướng Muối Ớt
  5. Bồ Câu Nướng Mọi

  Các Món Chim Cút: 280.000Đ

  1. Chim Cút Quay
  2. Chim Cút Rôti