• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET
  Thực Đơn Tiệc Bàn

  Thực Đơn Tiệc Bàn 48

  1. Soup hải sản hạt sen
  2. Nai trộn cải mầm
  3. Tôm càng hấp dầu hào
  4. Nai né + bánh đa
  5. Cá lăng nướng muối ớt xanh
  6. Bò sốt rượu vang + bánh mì
  7. Gà tiềm ngũ quả
  8. Nho Mỹ
  1. Soup hải sản hạt sen
  2. Nai trộn cải mầm
  3. Tôm càng hấp dầu hào
  4. Nai né + bánh đa
  5. Cá lăng nướng muối ớt xanh
  6. Bò sốt rượu vang + bánh mì
  7. Gà tiềm ngũ quả
  8. Nho Mỹ

  Thực Đơn Cùng Loại