• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET
  Thực Đơn Tiệc Bàn

  Thực Đơn Tiệc Bàn 42

  1. Soup hải sản vi cá
  2. Gỏi bò hoa lư
  3. Lươn bằm xúc bánh đa
  4. Tôm càng xanh nướng mọi
  5. Cá bống mú hấp XO
  6. Vịt nấu chao + Bún
  7. Trái cây thập cẩm
  1. Soup hải sản vi cá
  2. Gỏi bò hoa lư
  3. Lươn bằm xúc bánh đa
  4. Tôm càng xanh nướng mọi
  5. Cá bống mú hấp XO
  6. Vịt nấu chao + Bún
  7. Trái cây thập cẩm

  Thực Đơn Cùng Loại