• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET
  Thực Đơn Tiệc Bàn

  Thực Đơn Tiệc Bàn 34

  1. Soup cua bào ngư vi cá
  2. Cua farci
  3. Nai trộn cải mầm
  4. Heo quay mật ong + bánh hỏi
  5. Thỏ nấu giả cầy + bánh mì
  6. Bò tiềm hạt sen
  7.  Bánh flan trái dừa
  1. Soup cua bào ngư vi cá
  2. Cua farci
  3. Nai trộn cải mầm
  4. Heo quay mật ong + bánh hỏi
  5. Thỏ nấu giả cầy + bánh mì
  6. Bò tiềm hạt sen
  7. Bánh flan trái dừa

  Thực Đơn Cùng Loại