• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET
  Thực Đơn Tiệc Bàn

  Thực Đơn Tiệc Bàn 29

  1. Gỏi tiến vua tôm thịt
  2. Tôm xóc tỏi
  3. Cá chẽm sốt cam
  4. Đà điểu né nấm + Bánh đa
  5. Lẩu cua đồng hải sản- Bún
  6. Nhãn
  1. Gỏi tiến vua tôm thịt
  2. Tôm xóc tỏi
  3. Cá chẽm sốt cam
  4. Đà điểu né nấm + Bánh đa
  5. Lẩu cua đồng hải sản- Bún
  6. Nhãn

  Thực Đơn Cùng Loại