• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET
  Thực Đơn Tiệc Bàn

  Thực Đơn Tiệc Bàn 23

  1. Súp cua nấm
  2. Bò bóp thấu
  3. Cá tai tượng chiên xù
  4. Mực né – Nấm
  5. Vịt tiềm ngũ quả – Mì
  6. Rau câu dừa
  1. Súp cua nấm
  2. Bò bóp thấu
  3. Cá tai tượng chiên xù
  4. Mực né – Nấm
  5. Vịt tiềm ngũ quả – Mì
  6. Rau câu dừa

  Thực Đơn Cùng Loại