• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET
  Thực Đơn Tiệc Bàn

  Thực Đơn Tiệc Bàn 14

  1. Gỏi ngó sen tai heo tôm
  2. Ốc bươu nhồi thịt
  3. Nai né + Bông thiên lý
  4. Cá tai tượng chiên xù
  5. Lẩu bao tử hầm tiêu + Mì
  6. Chôm chôm
  1. Gỏi ngó sen tai heo tôm
  2. Ốc bươu nhồi thịt
  3. Nai né + Bông thiên lý
  4. Cá tai tượng chiên xù
  5. Lẩu bao tử hầm tiêu + Mì
  6. Chôm chôm

  Thực Đơn Cùng Loại