• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET
  Các món Thỏ
  Các món Thỏ

  Các Món Thỏ: 700.000Đ

  1. Thỏ Sốt Rượu Vang + Bánh Mì
  2. Thỏ Xào Lăn + Bánh Mì
  3. Thỏ Nấu Cà Ri + Bánh Mì
  4. Thỏ Nấu Giả Cầy + Bánh Mì
  5. Thỏ Nướng Muối Ớt
  6. Thỏ Nướng Giả Cầy
  1. Thỏ Sốt Rượu Vang + Bánh Mì
  2. Thỏ Xào Lăn + Bánh Mì
  3. Thỏ Nấu Cà Ri + Bánh Mì
  4. Thỏ Nấu Giả Cầy + Bánh Mì
  5. Thỏ Nướng Muối Ớt
  6. Thỏ Nướng Giả Cầy

  Thực Đơn Cùng Loại