• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET
  Các món Heo
  Các món Heo

  Các Món Sườn Heo: 470.000Đ

  1. Sườn Non Nấu Nấm + Bánh Mì
  2. Sườn Non Nấu Tiêu Xanh + Bánh Mì
  3. Sườn Non Sốt Patê + Bánh Mì
  4. Sườn Non Sốt Cam + Bánh Mì
  5. Sườn Non Sốt Rượu Vang+ Bánh Mì
  6. Sườn Non Nấu Đậu + Bánh Mì
  7. Sườn Non Nấu Lagu + Bánh Mì
  8. Sườn Non Bắc Kinh
  9. Sườn Heo Nướng Mọi
  10. Sườn Heo Nướng Muối Ớt
  1. Sườn Non Nấu Nấm + Bánh Mì
  2. Sườn Non Nấu Tiêu Xanh + Bánh Mì
  3. Sườn Non Sốt Patê + Bánh Mì
  4. Sườn Non Sốt Cam + Bánh Mì
  5. Sườn Non Sốt Rượu Vang+ Bánh Mì
  6. Sườn Non Nấu Đậu + Bánh Mì
  7. Sườn Non Nấu Lagu + Bánh Mì
  8. Sườn Non Bắc Kinh
  9. Sườn Heo Nướng Mọi
  10. Sườn Heo Nướng Muối Ớt

  Thực Đơn Cùng Loại