• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET

  Các Món Soup: 280.000Đ

  1. Soup Hải Sản
  2. Soup Hải Sản Nấu Nấm
  3. Soup Hải Sản Tứ Xuyên
  4. Soup Hải Sản Tóc Tiên
  5. Soup Cua Óc Heo Tóc Tiên
  6. Soup Cua Tóc Tiên Thập Cẩm
  7. Soup Cua Óc Heo Tuyết Nhĩ
  8. Soup Cua Óc Heo
  9. Soup Cua Tam Tơ
  10. Soup Cua Sò Điệp

  Thực Đơn Cùng Loại

  Các Món Soup: 230.000Đ

  1. 1. Soup Tứ Vị

   2. Soup Tứ Xuyên

   3. Soup Cua Hạt Sen

   4. Soup Cua Jambon

   5. Soup Cua Hột Gà

   6. Soup Cua Tuyết Nhĩ

   7. Soup Cua Trứng Cút

   8. Soup Cà Rốt Gà Xé

   9. Soup Gà Xé Hạt Sen    

   10. ...

  Soup Đặc Biệt

  1. Soup Cua Vi Cá
  2. Soup Cua Bào Ngư
  3. Soup Cua Nấm Bào Ngư Vi Cá Hải Sâm