• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET

  Các món Lẩu

  Các Món Lẩu: 350.000Đ

  1. Lẩu Cá Diêu Hồng Nấu Măng Chua
  2. Lẩu Cá Diêu Hồng Nấu Riêu
  3. Lẩu Cá Diêu Hồng Nấu Mẻ
  4. Lẩu Cá Diêu Hồng Nấu Ngót

  Các Món Lẩu: 380.000Đ

  1. Lẩu Hải Sản Thái Lan
  2. Lẩu Cua Đồng Hải Sản
  3. Lẩu Nấm Hải Sản
  4. Lẩu Thập Cẩm
  5. Lẩu Tươi Sống
  6. Lẩu Cá Thác Lác
  7. Lẩu Đầu Cá Hồi
  8. Lẩu Gà Nấu Nấm
  9. Lẩu Cá Chép Nấu Riêu
  10. Lẩu Lươn

  Các Món Lẩu: 470.000Đ

  1. Lẩu Cá Ngát Nấu Măng Chua
  2. Lẩu Cá Ngát Nấu Lá Giang
  3. Lẩu Bốp Nấu Măng Chua
  4. Lẩu Tôm Thái Lan
  5. Lẩu Cá Lăng Nấu Măng Chua
  6. Lẩu Cá Tầm Nấu Măng Chua
  7. Lẩu Bò
  8. Lẩu Dê
  9. Lẩu Mực Thái Lan
  10. Lẩu Mắm Nam Bộ