• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET

  Các Món Gỏi: 450.000Đ

  1. Gỏi Nai Bóp Thấu
  2. Gỏi Sứa Tôm Thịt
  3. Gỏi Tôm Thái Lan
  4. Gỏi Mực Thái Lan
  5. Gỏi Gà Ta Xé Phay
  6. Gỏi Bò Wasabi
  7. Gỏi Bò Hoa Lư
  8. Gỏi Bò Bóp Thấu
  9. Gỏi Bao Tử Tôm Thịt
  10. Gỏi Nai Trộn Cải Mầm
  11. Gỏi Hải Sản Thái Lan
  12. Gỏi Gà Ta Trộn Rau Răm
  13. Gỏi Gà Ta Hoa Chuối
  14. Gỏi Gà Ta Tuyết Nhĩ
  15. Gỏi Nai Trộn Cải Mầm
  16. Gỏi Tiến Vua Sứa Tôm

  Thực Đơn Cùng Loại

  Các Món Gỏi

  1. Gỏi Ngó Sen Tôm Thịt

  2. Gỏi Củ Hủ Dừa Tôm Thịt

  3. Gỏi Tiến Vua Tôm Thịt

  4. Gỏi Đu Đủ Tôm Thịt

  5. Gỏi Xoài Khô Sặc

  6. Gỏi Sứa Tôm Thịt

  7. Gỏi Gà Ta Xé Phay

  8. Gỏi Gà Ta Hoa Chuối

  9. Gỏi Chân Gà Rút Xương

  10. Gỏi Hải Sản Thái Lan

  11. Gỏi Bò Wasabi