• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET
  Các món Gà
  Các món Gà

  Các Món Gà Nấu : 450.000Đ

  1. Gà Nấu Đậu + Bánh Mì
  2. Gà Nấu Lagu + Bánh Mì
  3. Gà Nấu Nấm + Bánh Mì
  4. Gà Nấu Nho + Bánh Mì
  5. Gà Nấu Patê + Bánh M
  6. Gà Nấu SaKê + Bánh Mì
  7. Gà Nấu Tiêu Xanh + Bánh Mì
  8. Gà Nấu Trái Vải + Bánh Mì
  9. Gà Nấu Cam + Bánh Mì
  10. Gà Nấu Táo Đỏ
  1. Gà Nấu Đậu + Bánh Mì
  2. Gà Nấu Lagu + Bánh Mì
  3. Gà Nấu Nấm + Bánh Mì
  4. Gà Nấu Nho + Bánh Mì
  5. Gà Nấu Patê + Bánh M
  6. Gà Nấu SaKê + Bánh Mì
  7. Gà Nấu Tiêu Xanh + Bánh Mì
  8. Gà Nấu Trái Vải + Bánh Mì
  9. Gà Nấu Cam + Bánh Mì
  10. Gà Nấu Táo Đỏ

  Thực Đơn Cùng Loại