• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET

  Các Món Gà Nấu : 450.000Đ

  1. Gà Nấu Đậu + Bánh Mì
  2. Gà Nấu Lagu + Bánh Mì
  3. Gà Nấu Nấm + Bánh Mì
  4. Gà Nấu Nho + Bánh Mì
  5. Gà Nấu Patê + Bánh M
  6. Gà Nấu SaKê + Bánh Mì
  7. Gà Nấu Tiêu Xanh + Bánh Mì
  8. Gà Nấu Trái Vải + Bánh Mì
  9. Gà Nấu Cam + Bánh Mì
  10. Gà Nấu Táo Đỏ

  Thực Đơn Cùng Loại

  Các Món Gà - Vịt

  1. Gà Hấp Hành + Xôi Vò

  2. Gà Hấp Nấm Tuyết + Xôi Gấc

  3. Gà Hấp Rau Răm + Xôi Lá Cẩm

  4. Gà Bó Xôi

  5. Gà Quay + Bánh Bao

  6. Gà Quay Tứ Xuyên

  7. Vịt Tiềm Nấm Đông Cô

  8. Vịt Tiềm Thuốc Bắc

  9. Vịt Nấu Cam + bánh mì

  10. Vịt Nấu Chao

  11. Vịt Nấu Tiêu Xanh + bánh mì

  12. Vịt Quay Bắc Kinh + Bánh Mì