• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET
  Các món Gà
  Các món Gà

  Các Món Gà Đặc Biệt: 500.000Đ

  1. Đùi Gà Tiềm Nấm Hương
  2. Gà Tiềm Ớt Xanh
  3. Gà Ác Tiềm Thuốc Bắc
  4. Gà Nòi Hầm Xã
  1. Đùi Gà Tiềm Nấm Hương
  2. Gà Tiềm Ớt Xanh
  3. Gà Ác Tiềm Thuốc Bắc
  4. Gà Nòi Hầm Xã

  Thực Đơn Cùng Loại