• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET

  Các món Gà

  Các Món Gà : 450.000Đ

  1. Gà Bó Xôi
  2. Đùi Gà Cháy Tỏi
  3. Đùi Gà Chiên Bơ
  4. Đùi Gà Sốt Bơ Tỏi
  5. Gà Nướng Muối Ớt
  6. Gà Tắm Nước Mắm
  7. Gà Nướng Mật Ong
  8. Gà Nòi Nướng Giả Cầy
  9. Gà Quay + Bánh Bao
  10. ....

  Các Món Gà Đặc Biệt: 500.000Đ

  1. Đùi Gà Tiềm Nấm Hương
  2. Gà Tiềm Ớt Xanh
  3. Gà Ác Tiềm Thuốc Bắc
  4. Gà Nòi Hầm Xã

  Các Món Gà Hấp: 450.000Đ

  1. Gà Hấp Cải Bẹ Xanh + Xôi Trắng
  2. Gà Hấp Lá Chanh + Xôi Trắng
  3. Gà Hấp Nấm Đông Cô + Xôi Lá Cẩm
  4. Gà Hấp Hành + Xôi Vò
  5. Gà Hấp Nấm Tuyết + Xôi Gấc
  6. Gà Hấp Rau Răm + Xôi Lá Cẩm
  7. Gà Hấp Muối

  Các Món Gà Nấu : 450.000Đ

  1. Gà Nấu Đậu + Bánh Mì
  2. Gà Nấu Lagu + Bánh Mì
  3. Gà Nấu Nấm + Bánh Mì
  4. Gà Nấu Nho + Bánh Mì
  5. Gà Nấu Patê + Bánh M
  6. Gà Nấu SaKê + Bánh Mì
  7. Gà Nấu Tiêu Xanh + Bánh Mì
  8. Gà Nấu Trái Vải + Bánh Mì
  9. Gà Nấu Cam + Bánh Mì
  10. Gà Nấu Táo Đỏ