• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET
  Các món Bò
  Các món Bò

  Các Món Bò: 520.000Đ

  1. Bò Tiềm Ngũ Quả + Mì
  2. Bò Tiềm Hạt Sen + Mì
  3. Bò nấu hải sâm + Bánh mì
  1. Bò Tiềm Ngũ Quả + Mì
  2. Bò Tiềm Hạt Sen + Mì
  3. Bò nấu hải sâm + Bánh mì

  Thực Đơn Cùng Loại