• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET

  Các Món Bò: 400.000Đ

  1. Bê Thui
  2. Bò Cuộn Lagu + Bánh Mì
  3. Đuôi Bò Nấu Đậu + Bánh Mì
  4. Cari Bò + Bánh Mì
  5. Bò Nướng Lá Lốt
  6. Bò Nướng Mỡ Chài
  7. Lưỡi Bò Hầm Tiêu Xanh + Bánh Mì
  8. Lưỡi Bò Hầm Khoai Tây + Bánh Mì
  9. Lưỡi Bò Nấu Đậu + Bánh Mì
  10. Bò Lúc Lắc+Khoai Tây Chiên
  11. Sườn Bò Nướng Muối Ớt Xanh
  12. Bò Cuộn Sốt Rượu Vang + Bánh Mì

  Thực Đơn Cùng Loại

  Các Món Bò - Bê

  1. Bò Hầm Rượu Vang + Bánh Mì

  2. Bò Cuộn Sốt Rượu Vang + Bánh Mì

  3. Bò Nấu Đốp + Bánh Mì

  4. Bò Nấu Đậu + Bánh Mì

  5. Bò Nấu Patê + Bánh Mì

  6. Bò Nấu Lagu + Bánh Mì

  7. Bò Cuộn Lagu + Bánh Mì

  8. Bò Hầm Tiêu Xanh + Bánh Mì

  9. Lưỡi Bò Hầm Tiêu Xanh + Bánh Mì

  10. Bò Nấu Nho + Bánh Mì

  11. Bò Nấu Cá Hộp + Bánh Mì

  12. Bò Hầm Trái Vải + bánh Mì