• Nấu Tiệc Tại Nhà .NET
  Các món Ba Ba
  Các món Ba Ba

  Các Món Ba Ba: 800.000Đ

  1. Baba Rang Muối HongKong
  2. Baba Nấu Chuối Đậu
  3. Baba Hấp Tiêu
  4. Baba Hấp Riềng Mẻ
  5. Baba Xào Gừng
  6. Baba Tiềm Thuốc Bắc
  1. Baba Rang Muối HongKong
  2. Baba Nấu Chuối Đậu
  3. Baba Hấp Tiêu
  4. Baba Hấp Riềng Mẻ
  5. Baba Xào Gừng
  6. Baba Tiềm Thuốc Bắc

  Thực Đơn Cùng Loại