Thực đơn 320.000 đ

MENU 2: 320.000đ

SALAD
1. Sà Lách Nga
2. Sà Lách Thập Cẩm Bacon
KHAI VỊ
3. Gỏi Bò Rau Thơm
4. Chả Giò Hải Sản
5. Chạo Tôm
6. Mực Chiên Giòn
7. Càng Cua Bách Hoa
SÚP
8.  Rong Biển Hải Sản
MÓN ...
Xem đầy đủ