Các món Tôm

Các món Tôm: theo thời giá

 

9. Tôm Hấp Nước Dừa
10. Tôm Hấp Sữa Tươi
11. Tôm Hấp Dầu Hào
12. Tôm Sốt Chanh Dây + bánh mì
13. Cari Tôm + Bánh Mì
14. Tôm Càng Nướng Muối Ớt
15. Tôm Càng Nướng Bơ Tỏi
16. Tôm Càng Xanh Nướng Mọi