Các món Soup

Các món Soup: 230.000đ

1. Soup Tứ Vị
2. Soup Tứ Xuyên
3. Soup Cua Hạt Sen
4. Soup Cua Jambon
5. Soup Cua Hột Gà
6. Soup Cua Tuyết Nhĩ
7. Soup Cua Trứng Cút
8. Soup Cà Rốt Gà Xé
9. Soup Gà Xé Hạt Sen

Các món Soup: 280.000đ

  1. Soup Hải Sản
  2. Soup Hải Sản Nấu Nấm
  3. Soup Hải Sản Tứ Xuyên
  4. Soup Hải Sản Tóc Tiên
  5. Soup Cua Óc Heo Tóc Tiên
  6. Soup Cua Tóc Tiên Thập Cẩm
  7. Soup Cua Óc Heo Tuyết Nhĩ
  8. Soup Cua Óc Heo
  9. Soup Cua Tam Tơ
  10. Soup Cua Sò Điệp

Soup đặc biệt