Các món Rau

Các món Rau đặc biệt: 430.000đ

  1. Cải Bó Xôi Xào Hải Sâm
  2. Cải Thìa Xào Hải Sâm + Nấm

Các món Rau: 280.000đ

Các món Rau: 350.000đ

  1. Bông Thiên Lý Xào Thịt Bò
  2. Bông Hẹ Xào Tôm
  3. Cải Bó Xôi Xào Thịt Bò