Các món Mì và Bún

Các món Mì Đặc biệt: 370.000đ

  1. Mì Ý Sốt Bò Bằm
  2. Mì Ý Sốt Hải Sản

Các món Mì và Bún: 320.000đ

  1. Bún Gạo Xào Nấm Bào Ngư