Các món Cá

Các món Cá Bóng Mú: theo thời giá

 1. Cá Bống Mú Chưng Tương

Các món Cá đặc biệt: theo thời giá

 1. Cá Chình Nướng Muối Ớt
 2. Cá Chình Nướng Mọi
 3. Cá Tầm Nướng Muối Ớt
 4. Cá Bớp Nướng Muối Ớt
 5. Cá Tầm Nấu Măng Chua
 6. Cá Bò Da Nướng Muối Ớt

Các Món Cá Lóc: 300.000đ

 1. Cá Lóc Chiên Xù + Bánh Tráng
 2. Cá Lóc Nhồi Thịt Sốt Me
 3. Cá Lóc Quay + Bánh Tráng
 4. Cá Lóc Hấp Dừa + Bánh Tráng
 5. Cá Lóc Hấp Bầu + Bánh Tráng
 6. Cá Lóc Nướng Trui + Bánh Tráng

Các món Cá: 300.000đ

 1. Cá Diêu Hồng Sốt Cam
 2. Cá Diêu Hồng Nướng Giấy Bạc

Các món Cá: 420.000đ