Các món Bồ Câu và chim Cút

Các món bồ câu Đặc biệt: 620.000đ

  1. Bồ Câu Tiềm Hạt Sen
  2. Bồ Câu Tiềm Nấm Hương
  3. Cháo Bồ Câu Đậu Xanh

Các món bồ câu: 620.000đ

  1. Bồ Câu Xây Tổ Uyên Ương
  2. Bồ Câu Quay + Bánh Bao
  3. Bồ Câu Rô Ti Nước Dừa
  4. Bồ Câu Nướng Muối Ớt
  5. Bồ Câu Nướng Mọi

Các món chim cút: 280.000đ

  1. Chim Cút Quay
  2. Chim Cút Rôti